Wkład własnyPomimo niskiej obecnie ceny kredytu, nie tak łatwo go otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać kredyt hipoteczny?

Kryzys finansowy spowodował stopniowe wprowadzanie obostrzeń w dostępie do kredytów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozpoczęła wdrażanie rekomendacji, mających ustrzec konsumentów przed pułapką pętli zadłużenia. Z dniem 01.01.2016 weszła w życie rekomendacja „S”, dotycząca stopniowego podnoszenia minimalnego wkładu własnego. Jakie kryteria trzeba obecnie spełniać, by stać się posiadaczem własnego M?

Zdolność kredytowa:

Planując zakup nieruchomości na kredyt, jedną z pierwszych czynności powinno być sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. Obecnie zgodnie z rekomendacją „T” kwota raty nie może być wyższa niż 50% dochodów netto dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej i 65 % dochodów netto dla osób zarabiających powyżej średniej. Zdolność kredytowa liczona jest natomiast dla zobowiązania na 25 lat, nawet jeżeli planujesz wziąć kredyt na dłuższy okres.
Udając się do banku lub doradcy finansowego, nie ma sensu zatajanie źródeł i wysokości dochodu, ponieważ bank wydający decyzję dokładnie prześwietli osobę składającą wniosek. Aby przekonać bank, że będziesz w stanie spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem czyli, że posiadasz zdolność kredytową, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające źródło oraz wysokość Twojego dochodu. Pamiętaj o tym, że dla banku liczą się jedynie dochody, które możesz udokumentować tj. są zarejestrowane i jest odprowadzony od nich podatek. Czyli w przypadku, gdy zarabiasz w firmie u znajomego na umowie o pracę kwotę minimalną (1355 zł na 2016 r.) a resztę, powiedzmy 2000 zł, dostajesz „pod stołem”, to bank weźmie pod uwagę jedynie dochód z zarejestrowanej umowy- czyli ową pensję minimalną.
Zależnie od formy zatrudnienia banki wymagają innych dokumentów poświadczających dochód- warto dopytać doradcę o listę dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem kredytowym. Inne dokumenty trzeba będzie przedłożyć przy zatrudnieniu na umowie o pracę, umowie-zleceniu, czy własnej działalności gospodarczej. W przypadku działalności różnie liczony jest też dochód dla poszczególnych sposobów rozliczania się z fiskusem. Dlatego najlepiej zapytać doradcy o sposób liczenia zdolności kredytowej dla Twojej formy zatrudnienia.
Kolejnym elementem, mającym wpływ na możliwość otrzymania kredytu z banku, jest historia z BIK (Biura Informacji Kredytowej). Tam znajdują się informacje o naszych zobowiązaniach kredytowych i o tym, jak są spłacane. Na podstawie BIK wyliczany jest tzw. scoring, mający często wpływ na wysokość marży oraz ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu.
Warto przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości sprawdzić swoją historię w BIK, a w razie negatywnych wpisów, podjąć działania aby ją oczyścić. Jak oczyścić swój BIK ?

Wkład własny

Jak już zostało wspomniane wyżej, od stycznia 2016 roku minimalny wymagany wkład własny wynosi 15% wartości transakcji. Oznacza to, że aby nabyć mieszkanie, którego cena rynkowa wynosi np. 250 tyś. zł należy posiadać 37 500 zł. Do tego należy dodać jeszcze pozostałe koszty jakie czekają przyszłego właściciela mieszkania – taksę notarialną, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC- na rynku wtórnym to 2% wartości nieruchomości ) wpis do księgi wieczystej. W przypadku niektórych banków wymagane będzie również opłacenie ubezpieczenia lub prowizji , ponieważ nie wszystkie kredytują koszty dodatkowe.
W praktyce oznacza to, że planując zakup nieruchomości, powinniśmy mieć przynajmniej kilka procent więcej oszczędności powyżej kwoty wymaganego wkładu własnego, aby pokryć wszelkie koszta dodatkowe.
Pamiętać również należy, że w 2017 roku wzrośnie wysokość wymaganego wkładu własnego od 20%.

Jak zwiększyć szanse na powodzenie transakcji?

Przede wszystkim sprawdź, na ile Cię stać. Opłaty i koszty dodatkowe mogą czasem zaskakiwać poszukującego własnego lokum – dlatego warto dokładnie sprawdzić na jaką kwotę możemy sobie pozwolić, tak by transakcja nie okazała się zbyt kosztowna, a w konsekwencji niepotrzebnie nie tracić czasu na oglądanie nieruchomości poza zasięgiem.
Warto skorzystać z rad doświadczonego doradcy finansowego, dzięki czemu zaoszczędzisz czas składając wnioski od razu do 2-3 banków tak, aby później móc wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Sprawdź bezpłatnie zdolność kredytową.

odszkodowanie zadoscuczynienie Terminy odszkodowanie i zadośćuczynienie często są mylone lub stosowane zamiennie, pomimo tego, że są to różne pojęcia. Aby odpowiedzieć na pytanie, które z tych świadczeń należy się w danym przypadku, najpierw uporządkujmy pojęcia.

Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie, mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba na skutek naruszenia jej dóbr majątkowych.  Według prawa polskiego odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną czyli powinno ono wyrównywać uszczerbek, który powstał w wyniku danego zdarzenia. Innymi słowy wysokość odszkodowania powinna odpowiadać rozmiarowi wyrządzonej szkody.
Upraszczając, możemy powiązać odszkodowanie ze szkodami powodującymi straty majątkowe, takimi jak uszkodzenie samochodu, zalanie mieszkania. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie ma na celu również wyrównanie utraconych korzyści, czyli wszystkiego (np. utracony dochód) co poszkodowany mógł osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, mającym wyrównać krzywdę niemajątkową. W niektórych przypadkach może to być dość trudne do wychwycenia, ponieważ mówimy tu o bólu fizycznym lub cierpieniu psychicznym, będącym następstwem wypadku komunikacyjnego lub straty bliskiej osoby. O zadośćuczynieniu mówimy również w przypadku osób, które cierpiały z powodu traumy spowodowanej np. niesłusznym osadzeniem w zakładzie karnym czy w przypadku ofiar przestępstw.

Kiedy należy się odszkodowanie a kiedy zadośćuczynienie?

Odszkodowanie jako rekompensata szkody materialnej, należy się w przypadku zniszczenia lub utraty własności, czyli w wyniku wypadków komunikacyjnych, zalania mieszkania przez sąsiada z góry, poniesienia kosztów związanych z leczeniem itp. W takich przypadkach określenie wysokości świadczenia nie nastręcza zazwyczaj większych problemów, ponieważ poszkodowany zobligowany jest do przedstawienia wszystkich dokumentów z których wynika wysokość szkody, która winna być równa kwocie odszkodowania. Takimi dokumentami mogą być faktury z warsztatu za naprawę pojazdu, faktura lub paragon na zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia, rachunek za zakup farb w związku z odmalowaniem mieszkania itp. Takie dokumenty poszkodowany powinien przedstawić sprawcy zdarzenia lub ubezpieczycielowi sprawcy w przypadku wypłaty z polisy OC sprawcy.
Przy dochodzeniu odszkodowania, ubiegać się można również o zwrot korzyści utraconych w wyniku zdarzenia, takich jak utrata dochodu na skutek uszkodzenia samochodu służącego do zarobkowania, utrata dochodu jeżeli poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim czy też utrata dochodu spowodowana koniecznością nadzorowania prac ekipy przeprowadzającej remont mieszkania.
Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie należy się również w przypadku, gdy pacjent w wyniku zarażenia w szpitalu gronkowcem lub żółtaczką doznaje rozstroju zdrowia lub w wyniku błędu lekarskiego staje się niepełnosprawny. W takim wypadku można dochodzić odszkodowania za poniesione wydatki koniecznie i celowe, ale tylko i wyłącznie jeżeli miały one bezpośredni związek ze zdarzeniem. Mogą to być wydatki takie jak: dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup lekarstw, koszty leczenia, rehabilitacji i wizyt pielęgniarskich, przewóz chorego do i ze szpitala, jak również przygotowanie do innego zawodu.
Zadośćuczynienie natomiast jest dużo trudniejsze do wycenienia, bo jak oszacować wartość bólu po utracie sprawności czy stracie bliskiej osoby? Dlatego nie są to sprawy łatwe a dochodzenie swoich praw w sądzie może trwać nawet kilka lat. W taki proces zaangażowanych jest wielu specjalistów i biegłych takich jak psychiatrzy i psychologowie. Natomiast zasądzone kwoty mogą być bardzo wysokie – jak na przykład najwyższe zadośćuczynienie przyznane w Polsce, w sprawie o błąd medyczny, kiedy to pacjentka została zakażona salmonellozą – po 10 latach walki w sądzie otrzymała ona milion złotych plus odsetki oraz dożywotnią rentę (http://wyborcza.pl/1,75478,17142952,Milion_zlotych_plus_odsetki__do_tego_szesc_tysiecy.html)
Zdarzyć może się sytuacja, która spowoduje zarówno szkodę majątkową jak i niemajątkową jak na przykład wypadek komunikacyjny, w wyniku którego następuje niepełnosprawność oraz śmierć osoby bliskiej. W takiej sytuacji osoba poszkodowana będzie mogła domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
Jak widać odszkodowanie i zadośćuczynienie diametralnie się różnią, cechą wspólną obu tych pojęć jest element naprawy skutków zdarzenia. Dopiero ustalenie rodzaju poniesionej straty czy uszczerbku pozwoli stwierdzić jaki rodzaj rekompensaty ma zastosowanie. Wtedy możliwe będzie skuteczne dochodzenie swoich praw. Nie zależnie od zdarzenia, zawsze warto zebrać jak najbardziej obszerny materiał dowodowy, taki jak zdjęcia czy zeznania świadków zdarzenia. Będzie to nieoceniony dowód podczas dochodzenia swoich racji, zarówno na etapie przed sądowym jak i w trackie procesu.

zapytaj o odszkodowanie

realestate_inv

Inwestowanie w nieruchomości uważane jest za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Wynika to głównie z faktu, że wahania cen nieruchomości nie są tak gwałtowne jak w przypadku inwestycji na rynkach kapitałowych.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja w nieruchomości jest całkowicie pozbawiona ryzyka. Podstawowym czynnikiem ryzyka jest wysoka kapitałochłonność oraz niska płynność. Oznacza to, że aby rozpocząć inwestowanie potrzebny jest stosunkowo duży kapitał, co przy niskiej płynności oznacza, że na zwrot musimy poczekać czasem nawet i kilka miesięcy.

O tym czy wzrośnie wartość nieruchomości decyduje szereg czynników takich jak sytuacja na rynku kredytowym, urbanizacja danego terenu oraz trendy rynkowe.

Aby zminimalizować ryzyko inwestycji, już na etapie planowania warto skorzystać z usług eksperta działającego na danym rynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestorów, którzy nie posiadają doświadczenia na rynku nieruchomości.

Przygotowując się do zakupu nieruchomości warto rozważyć zamówienie sporządzenia ekspertyzy dotyczącej danej nieruchomości – operatu szacunkowego.

W operacie szacunkowym znajdą się takie informacje jak analiza rynku, oraz wykaz cen transakcyjnych podobnych nieruchomości.

Należy również sprawdzić ewentualne obciążenia nieruchomości np. występowanie ograniczonych praw rzeczowych.

Inwestując w nieruchomości pod wynajem, ważne jest zbadanie popytu rynkowego. Istnieje bowiem ryzyko niepozyskania najemców czy też brak zachowania ciągłości najmu. Innymi słowy należy zastanowić się kto będzie naszym docelowym najemcą. Inne wymagania choćby lokalizacyjne będą mieli studenci, a inne rodziny z dziećmi.

Inwestując w nieruchomość czasem kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, warto wziąć pod uwagę wszystkie opisane wyżej informacje i przeprowadzić gruntowną analizę już na początku inwestycji.

 

W sobotę trzynastego czerwca 2015, na terenie Parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana w Gdańsku odbył się trzeci Piknik Seniora. Nadrzędną ideą organizacji Pikniku Seniora jest edukacja obywatelska z naciskiem na podniesienie świadomości praw i zagrożeń.

Goście mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie dotyczącym zagrożeń ze strony oszustów – czyli jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” przygotowanym przez fundację „Warto wiedzieć” oraz w wykładzie dotyczącym odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych, przygotowanym przez stowarzyszenie Interalia.

Schowek01Na stanowisku stowarzyszenia Interalia można było również zasięgnąć bezpłatnej opinii prawnej oraz porozmawiać na temat finansów osobistych z przedstawicielem firmy Incapital.

– seniorzy najczęściej pytają o sprawy spadkowe, takie jak zachowek oraz testament – mówi Łukasz Pająk z Interalia- głównie wątpliwości sprawia rozróżnienie między formami zabezpieczenia spadkobierców, czyli jak najlepiej zabezpieczyć członków rodziny, ale też w jaki sposób wykluczyć kogoś z dziedziczenia. Wiele pytań rodzą również sprawy mieszkaniowe, takie jak służebność i inne możliwe formy przekazania mieszkania.

Sporo pytań dotyczących odszkodowań pojawiło się po wykładzie prowadzonym przez Aplikanta Radcowskiego Magdalenę Chudy – pytania dotyczyły w dużej mierze spraw, z którymi stowarzyszenie Interalia ma styczność na co dzień tj. czy należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku upadku na chodniku, czy kiedy kierowca autobusu miejskiego gwałtownie zahamował i to spowodowało uszkodzenie ciała.

Swoje stanowisko miał również Narodowy Bank Polski promujący akcję „Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz” dotyczącą podnoszenia świadomości ryzyka inwestycyjnego, można było tam również otrzymać informacje dotyczące kart płatniczych i kredytowych oraz jak je w przypadku zagubienia czy kradzieży szybko i skutecznie zastrzec.

Schowek02

Uczestnicy Pikniku oprócz elementów edukacyjnych mogli zapoznać się z propozycjami aktywnego spędzania czasu, oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez wystawców. Można było spróbować swoich sił pod opieką trenera na zajęciach Nordic Walking lub zmierzyć się z egzotyką na zajęciach Thai Chi, co dla niektórych było absolutną nowością – Thai Chi jest dla mnie całkowitym zaskoczeniem – mówi pani Zofia, zwłaszcza, że nie wygląda to jak sztuka walki a raczej połączenie tańca z gimnastyką.Schowek03

Młodsi uczestnicy Pikniku mogli sprawdzić na własnej skórze efekty starzenia się, zakładając specjalny strój.

Trzeci Piknik Seniora był okazją do zapoznania się z wieloma formami aktywności , nie tylko związanymi z wysiłkiem fizycznym, na warsztatach przygotowanych przez Pałac Młodzieży w Gdańsku można było rzeźbić w glinie oraz wypróbować inne formy zajęć manualnych.

Na scenie można było zobaczyć występy artystyczne, zarówno w wykonaniu dzieci jak i nestorów, a skuteczne zachęty prowadzącego wprawiały w ruch również widownię.

Schowek04