nieruchomości

realestate_inv

Inwestowanie w nieruchomości uważane jest za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Wynika to głównie z faktu, że wahania cen nieruchomości nie są tak gwałtowne jak w przypadku inwestycji na rynkach kapitałowych.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja w nieruchomości jest całkowicie pozbawiona ryzyka. Podstawowym czynnikiem ryzyka jest wysoka kapitałochłonność oraz niska płynność. Oznacza to, że aby rozpocząć inwestowanie potrzebny jest stosunkowo duży kapitał, co przy niskiej płynności oznacza, że na zwrot musimy poczekać czasem nawet i kilka miesięcy.

O tym czy wzrośnie wartość nieruchomości decyduje szereg czynników takich jak sytuacja na rynku kredytowym, urbanizacja danego terenu oraz trendy rynkowe.

Aby zminimalizować ryzyko inwestycji, już na etapie planowania warto skorzystać z usług eksperta działającego na danym rynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestorów, którzy nie posiadają doświadczenia na rynku nieruchomości.

Przygotowując się do zakupu nieruchomości warto rozważyć zamówienie sporządzenia ekspertyzy dotyczącej danej nieruchomości – operatu szacunkowego.

W operacie szacunkowym znajdą się takie informacje jak analiza rynku, oraz wykaz cen transakcyjnych podobnych nieruchomości.

Należy również sprawdzić ewentualne obciążenia nieruchomości np. występowanie ograniczonych praw rzeczowych.

Inwestując w nieruchomości pod wynajem, ważne jest zbadanie popytu rynkowego. Istnieje bowiem ryzyko niepozyskania najemców czy też brak zachowania ciągłości najmu. Innymi słowy należy zastanowić się kto będzie naszym docelowym najemcą. Inne wymagania choćby lokalizacyjne będą mieli studenci, a inne rodziny z dziećmi.

Inwestując w nieruchomość czasem kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, warto wziąć pod uwagę wszystkie opisane wyżej informacje i przeprowadzić gruntowną analizę już na początku inwestycji.