Odszkodowania za wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy nazywamy każde zdarzenie, powodujące urazy lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Gdy dochodzi do wypadku, na miejsce zdarzenia wzywany jest specjalista BHP, który sporządza protokół powypadkowy. Jeżeli stwierdzi on, że wypadek zdarzył się ponieważ:
– nie miałeś przeszkolenia BHP,
– nie otrzymałeś odzieży ochronnej,
– miałeś złe warunki pracy,
– pracowałeś na nie sprawnych lub źle oznakowanych urządzeniach,
W takich przypadkach należy się Tobie odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy jak i od ZUS. Jeżeli natomiast wypadek przy pracy nie nastąpił z winy pracodawcy, należy Ci się jednorazowe odszkodowanie od ZUS.
Osoba odpowiedzialna za BHP ma 14 dni na sporządzenie protokołu. Pamiętaj aby zawsze go przeczytać przed podpisaniem. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się z zapisami protokołu – Nie podpisuj go!
W niektórych branżach obowiązkowe jest ubezpieczenie OC – w takich przypadkach odszkodowanie za wypadek przy pracy następuje z polisy. Jeżeli jednak pracodawca nie posiada ubezpieczenia – możesz starać się o zapłatę świadczenia bezpośrednio od niego. Skorzystaj z rad specjalistów i zobacz jakie świadczenia należą się Tobie
Sprawdź pozostałe usługi
Incapital Prawo !